Jednání VV OSH Kolín v Přibyslavi

V sobotu 3. února 2018 se konalo jednání Výkonného výboru OSH Kolín v Hotel Přibyslav, po kterém následovala návštěva místního hasičského muzea při Centru hasičského hnutí v Přibyslavi.

Foto zde

 

Tato akce byla částečně financována z dotačních prostředků města Kolín.

kategorie: