Setkání ZH okresu Kolín

Letošní předvánoční posezení s našimi Zasloužilými hasiči se konalo v neděli 10.12.2017 ve Sporthotelu Relax ve Veletově.

Pozvání starostky OSH Kamily Havlínové přijali Jana Vavřinová, Josef Čech, Jan Bradna, Zdeněk Bydžovský, Jaroslav Hrabánek, Jaroslav Němeček, Rudolf Salák, Lubomír Šálek, František Urbánek. Za Výkonný výbor OSH Kolín se zúčastnil Milan Bug a Libor Skala.

Věříme, že se nám i v příštím roce podaří toto milé setkání uskutečnit a sejdeme se v hojném počtu.

Tato akce byla uspořádána za finanční pomoci města Kolín.

Fotografie zde.

kategorie: