Zabezpečení valných hromad

Upozorňujeme Vás na platné informace k zajištění Valných hromad Sborů dobrovolných hasičů za rok 2020.

Vzhledem k tomu, že probíhající koronavirová epidemie a s tím souvisejícípřijatá vládní a ministerská opatření ovlivňují přípravu a průběh valných hromad sborů a okrsků SH ČMS, vydává starosta SH ČMS následující stanovisko:

  1. Konání valných hromad sborů a okrsků SH ČMS DOPORUČUJEME, vždy až po rozvolnění vládou ČR přijatých opatření, vztahující se na předpokládanou účast členů a hostů na jednání dané valné hromady.
  2. Při přípravě a samotném jednání postupovat dle materiálu schváleného SS OSH dne 25. 7. 2020 pod názvem „Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS (2020/2021).“ Neprojednán zůstane pouze doporučený bod jednání „Informace o jednání VI. sjezdu SH ČMS,včetně přijatých závěrů“.
  3. Dále dle lhůt určených příslušným OSH odeslat „Hlášení o činnosti za rok2020“, projednané dle „rozvolňovacích podmínek“ vedením nebo výborem sboru, podepsané starostou sboru, s dodatečným projednáním na valné hromadě sboru.
  4. Taktéž dle lhůt určených příslušným OSH odvést na účet OSH za sbor příslušnou finanční částku (viz. stanovy SH ČMS Čl. 73, odst. 8).
  5. Dále splnit povinnost odevzdání účetních uzávěrek v zákonném termínu s podpisem statutárního orgánu (povinnost platí bez výjimky).

 

Veškeré doklady je nutné v řádném termínu odevzdat do 31. ledna 2021 na OSH Kolín. Upozorňujeme, že mnohé formuláře byly aktualizovány, nepoužívejte tedy ty z předchozích let. Platné vzory naleznete v příloze, některé jsou uloženy duplicitně, dle požadavků z jednotlivých sborů - v excelu i  pdf.

 

Zpráva o Valné hromadě SDH za rok 2020 (pokud bude možné udělat valnou hromadu)

- odevzdává každé SDH

 

Hlášení o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2020

- odevzdává každé SDH

 

Registrační list kolektivu mladých hasičů

- odevzdává každé SDH, které má ve své členské základně mladé hasiče = členy do 18. let. I v případě, že jen jednoho!

 

Registrační list sportovního oddílu

- odevzdává každé SDH, jehož členi vykonávají hasičský sport

 

Upozorňujeme také na povinnost uhradit členské příspěvky za rok 2021 v řádném termínu.

kategorie: