Žehnání hasičského praporu Okresního sdružení hasičů Kolín

Dne 9.11. proběhlo v chrámu Sv. Bartoloměje slavnostní žehnání praporu Okresního sdružení hasičů Kolín. Prapor, symbolizující  jednotu a sounáležitost všech hasičů, dosud na okrese Kolín chyběl. Právě tato symbolika se však projevila už při jeho pořízení, neboť potřebné prostředky, nutné k jeho získání, byly shromážděny ze 100% z darů členů, sborů, obcí, měst  a dalších organizací a fyzických osob.

Slavnostního aktu se zúčastnila řada vzácných hostů, kteří tak vyjádřili podporu dobrovolným hasičům. Mezi přítomnými byli bývalý starosta města Kolína a nyní poslanec PSP ČR Vít Rakušan, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan Slámečka, radní Krajského úřadu Stč. kraje Robert Bezděk, kolínský místostarosta Michal Najbrt a řada dalších významných osobností.

Současně na toto setkání přijali účast samotní dárci a také zástupci sborů dobrovolných hasičů , z nichž někteří přijeli podpořit zrod nového okresního symbolu přítomností slavnostního praporu svého sboru.

Samotnou bohoslužbu  vedl  biskup pražský Mons. Zdeněk Wassenbauer společně s místním farářem Jánem Halamou. Celou akci provázel sbor Cantores Cantant, který tak svým projevem vyzdvihl výjimečnost tohoto setkání a současně všechny přítomné překvapil krásným uměleckým zážitkem.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na přípravě této, pro hasiče okresu Kolín tak významné akce, podíleli, a všem kteří svou účastí vyjádřili podporu dobrovolným hasičům.

Fotogalerie zde, seznam dárců naleznete na tomto odkazu.

kategorie: