Prevence

Seminář preventistů III. a II. stupně

Rada prevence OSH Kolín uspořádala Seminář preventistů III. a II. stupně, které vedl Bc. Jakub Jašek, vedoucí Rady prevence MSH Praha. Konalo se v úterý 11. prosince 2018 v Interaktivním vzdělávacím centru HZS Středočeského kraje, Územním odboru Kolín.

Daruj krev s dobrovolnými hasiči - r. 2019

Seznam dárců krve tak, jak bylo doloženo na OSH Kolín. Do evidence r. 2019 budou zahrnuty odběry v termínu 01.11.2018 - 31.10.2011.

Darování složek krve (plazma, destičky) je evidováno pouze pokud jde o bezpříspěvkový odběr.

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo 45. ročník literárně - výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Soutěže se můžou zúčastnit děti, žáci a mládež ve věku do 18-ti let v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže, družstva mladých hasičů, skautské organizace apod.).

Seminář Preventista III. a II. stupně

Rada prevence OSH Kolín zve členy SDH na školení k získání odznaků odbornosti SH ČMS referentů prevence a výchovné činnosti sborů dobrovolných hasičů. Seminář se uskuteční v úterý 11. prosince 2018  v zasedací místnosti HZS Kolín. Bližší informace v příloze.

Daruj krev s dobrovolnými hasiči - 05.10.2018

V pátek 5. října 2018 jsme se opět sešli v Oblastní nemocnici Kolín, abychom společně darovali krev. Tentokrát nás bylo opravdu hodně, přišli nejen dárci z SDH jiného okresu, ale i kamarádi členů našich SDH. Děkujeme za účast!

Celkem nás bylo 34 členů SDH - 33 členů ze 14 našich SDH, k akci přihlásili i jeden člen SDH mimo naše okresní sdružení.

Daruj krev s dobrovolnými hasiči - r. 2018

Seznam dárců krve tak, jak bylo doloženo na OSH Kolín. Do evidence r. 2018 budou zahrnuty odběry v termínu 21.11.2017 - 31.10.2018.

Daruj krev s dobrovolnými hasiči - 13.04.2018

V pátek třináctého, 13. dubna 2018 jsme se opět sešli v Oblastní nemocnici Kolín, abychom společně darovali krev. Mnoho z nás překvapila dlouhá fronta, která byla opravdu po celou dobu konání akce. Děkujeme všem za účast!

Školení první pomoci

Rada prevence OSH Kolín uspořádala ve středu 11. dubna 2018 Kurz první pomoci, zaměřený na možné úrazy při soutěžích v požárním sportu. Zájemci o proškolení z SDH Český Brod, SDH Drahobudice, SDH Mančice, SDH Nučice, SDH Lžovice, SDH Plaňany, SDH Sendražice a SDH Vítězov se od Bc. Jana Veselého, zdravotnického záchranáře Zdravotní záchranné služby Středočeského kraje dozvěděli, jak poskytnout pomoc zraněné osobě.

Děkujeme za zájem a věříme, že školení bylo pro všechny zúčastněné přínosem.

Vypalování trávy versus pálení zahradního odpadu

Zdroj: HZS ČR

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.

Výzva OSH Kolín - Registr dárců kostní dřeně VI. - Nová Ves I.

Na základě žádosti ze strany SDH Nová Ves I domluvila Rada prevence na úterý 20. března 2018 schůzku se zástupci Českého registru dárců krvetvorných buněk. Na místě se sešli zájemci o vstup do registru nejen z řad veřejnosti, ale i hasičů - byli zde členi SDH Klipec, SDH Krakovany, SDH Lžovice, SDH Nová Ves I, SDH Pňov a SDH Poříčany - fotografie zde.

Kurz první pomoci

SH ČMS, Okresní sdružení hasičů Kolín pořádá pro členy Sborů dobrovolných hasičů KURZ PRVNÍ POMOCI zaměřený na možné úrazy při soutěžích v požárním sportu. Kurz se konná ve středu 11. dubna 2018 v Kolíně, v zasedací místnosti na adrese Plynárenská 671, Kolín IV pod vedení Bc. Jana Veselého, zdravotnického záchranáře Zdravotní záchranné služby Středočeského kraje.

Velký jarní úklid - Ukliďme svět, ukliďme Česko

Dnem "D", kdy se v rámci kampaně "Ukliďme svět, ukliďme Česko" bude uklízet v celé republice, je v letošním roce 7. dubna. Uklízet nepořádek v přírodě, městech a obcích je však možné i v jiných termínech. Důležité je, se co nejdříve přihlásit na www.UklidmeCesko.cz.

Výzva OSH Kolín - Registr dárců kostní dřeně VI - schůzka Kolín

Okresní odborná rada prevence OSH Kolín informuje o schůzce se zástupci IKEMu, která se uskuteční v úterý 20. března 2018 na Obecním úřadě v Nové Vsi I.

POOD 2018

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydalo metodický pokyn starosty SH ČMS pro 44. ročník soutěže "Požární ochrana očima dětí a mládeže" pro rok 2018.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Prevence