•Daruj krev s dobrovolnými hasiči - vyhodnocení r. 2015

V souvislosti s vyhodnocením Výzvy Daruj krev s dobrovolnými hasiči a Výzvy ke vstupu do Registru dárců krvetvorných buněk ("kostní dřeně")  na Shromáždění starostů SDH okresu Kolín, konaném v sobotu 28.listopadu 2015, Vám předkládáme vyhodnocení dle podkladů které nám byly předloženy. Jako poděkování zástupci jednotlivých SDH převzali na tomto shromáždění pamětní plakety.

Těší nás, že se i v tomto roce navýšilo nejen množství darované krve, ale i počet dárců. Za dobu trvání této výzvy, tj od roku 2010, byla krev darována celkem 441x členy z 34 SDH.

Děkujeme všem uvedeným dárcům a věříme, že se do obou akcí budou členové našich SDH zapojovat i v příštím roce :)

Dárci krve - viz příloha

Registr dárců krvetvorných buněk zde.

 

kategorie: