Pojistná smlouva pro mladé hasiče - platnost od 01.01.2014