Formuláře

Formuláře - nutné odevzdat do 31. 1. 2022

Upozorňujeme vás na povinnost odevzdat doklady níže uvedené.

Veškeré doklady je nutné v řádném termínu odevzdat do 31. ledna 2022 na OSH Kolín. Upozorňujeme, že mnohé formuláře byly aktualizovány, nepoužívejte tedy ty z předchozích let. Platné vzory naleznete v příloze.

Pojistná smlouva pro mladé hasiče Generali - úrazová, platnost od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025

Tato smlouva je v platnosti od 1. 1. 2022 a vztahuje se na úrazy vzniklé od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025.

Oznámení o úrazu se posílá naskenované na e-mail servis.cz@generaliceska.cz nebo na adresu:

Úrazové pojištění pro sport od 18. let věku

Český olympijský výbor uzavřel novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a. s.. Smlouva se týká celého sportovního prostředí v České republice.

Zabezpečení valných hromad

Upozorňujeme vás na platné informace k zajištění Valných hromad Sborů dobrovolných hasičů za rok 2019, které musí být ukončeny nejpozději do 31. ledna 2020. Vzhledem k tomu že rok 2020 je volební, je nutné zvolit výbor Sbor dobrovolných hasičů (starostu sboru, náměstky starosty sboru, členy výboru, členy jednotlivých rad atd).

Pořádání plesů, jiných kulturních akcí a tombol sbory dobrovolných hasičů

SH ČMS vydalo informace k pořádání plesů, jiných kulturních akcí a tombol sbory dobrovolných hasičů, platné ke dni 6. února 2019.

Celé znění naleznete v příloze, základní informace zde:

Organizační řád

Plné znění Organizačního řádu SH ČMS schváleného na základě změn dne 14.06.2018 s účinností od 01.07.2018

Pojistná smlouva odpovědnost vedoucích - platnost od 1. 1. 2018

Smlouva pro pojištění odpovědnosti vedoucích uzavřená s Generali Pojišťovna a. s., platná od 01.01.2018.

Přihláška člena SH ČMS

V příloze naleznete novou podobu přihlášky člena SH ČMS, spojenou s plněním Metodického pokynu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

Zároveň přikládáme informaci ke změně členských průkazů, která musí být ukončena do 31. prosince 2018.

Statut Čestných vyznamenání a titulů SH ČMS

Dne 1. ledna 2014 vešel v platnost nový statut vyznamenání Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Nový status přináší řadu důležitých novinek. Nejedná se sice o žádné převratné změny, spíše o ujasnění a zpřísnění původním znění, které je ale přesto potřeba znát. Zde tedy přinášíme přehled nejdůležitějších změn. Aktualizace: 07.03.2017 - doplněn Statut Záslužné medaile KSH Středočeského kraje, 09.05.2018 doplněn Doplněk statutu Čestných vyznamenání a titulů SH ČMS ze dne 20.04.2018

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS

Jednací a Volební řád, schválený Výkonným výborem SH ČMS dne 22.03.2018

Pojistná smlouva pro mladé hasiče - platnost od 1. 1. 2018

Pojistná smlouva pro mladé hasiče Generali je v platnosti od 01. ledna 2018 a vztahuje se na úrazy vzniklé 01.01.2018 a později.

Úrazy, které se staly do 31.12.2017 se hlásí dle staré pojistné smlouvy u pojišťovny Kooperativa (odkaz zde).

Statut odborných rad

Výkonný výbor SH ČMS schválil dne 23.03.2017 Statut odborných rad, který tímto dnem nabyl účinnosti.

Zajištění valných hromad

V příloze Vám přikládáme informace a formuláře, potřebné k zajištění Výročních valných hromad Sborů dobrovolných hasičů (VVH SDH). Upozorňujeme, že termín pro odevzdání vyplněných dokumentů na OSH je do 31. ledna 2017.
 
Seznam dokumentů:
 

Stanovy SH ČMS

STANOVY

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005

v Klatovech, a ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 17. října 2014

Pojistná smlouva pro mladé hasiče - platnost od 01.01.2014

Od 1. 1. 2014 je v platnosti Pojistná smlouva pro mladé hasiče, uzavřená s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Tato pojistka řeší úrazy, které se staly do 31.12.2017.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Formuláře