Povinnost zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky

Na základě zapsání do spolkového rejstříku jsou SDH povinna zveřejňovat Přehled o majetku a závazcích nebo účetní uzávěrky.

V příloze naleznete potřebné formuláře. Pokud budete mít zájem zaslat přes OSH Kolín přehledy v pdf zašlete na e-mail OSH Kolín.

kategorie: