Stanovy SH ČMS

STANOVY

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005

v Klatovech, a ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 17. října 2014

kategorie: