Účelová investiční dotace pro jednotky JSDH obcí - pro rok 2020

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu "Účelová investiční dotace pro jednotky SDH obcí" pro rok 2020.

JSDH V1 2020 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
JSDH V2 2020 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH V3 2020 Stavba nebo rekonstrukce požární zbojnice

2. fáze (8/2019) - Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy obcí"  odkaz zde.