Soubory Rada velitelů

Pozvánka na školení pro členy JPO V

UPOZORNĚNÍ - Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENO, o novém podzimním termínu budete informováni. Děkujeme za pochopení.

OSH Kolín zve členy JPO V na školení jednotek, které se uskuteční v sobotu 23. března 2019 v Zásmukách pod dozorem hasičů z jednotek kategorie JPO III a JPO II.

Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí I. část - Zabezpečení akceschopnosti

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu "Účelová neinvestiční dotace jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV GŘ HZS ČR".

JSDH - Výcvikový rok 2019

HZS ČR na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013 vyhlašuje témata, která mají být v roce 2019 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků.

Přehled v příloze.

Plán odborné přípravy na rok 2019

Do datových schránek obcí a měst v působnosti HZS Středočeského kraje, Územního odboru Kolín byly odeslány informace k odborné přípravě velitelů jednotek, velitelů družstev, velitelů požárních hlídek, strojníků a jednotek sboru dobrovolných hasičů obce předurčených pro zásahy na dopravních nehodách.

Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje

Informujeme Vás, že v souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 014-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 byly dne 7.12.2018 Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje, vyhlášeny Programy 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v Programech 2019 stanovena od 14. ledna 2019 od 9:00 hodin do 28. ledna 2019 do 16:00 hodin.

Bezúplatný převod nepotřebného majetku Celní správy na jednotky SDH

Předáváme Vám informaci z Generálního ředitelství cel o možnosti bezúplatného převodu nepotřebného majetku Celní správy na jednotky SDH v obcích.

Celní správa nabízí, mimo jiné, nepotřebná vozidla vybavená "Zvláštním výstražným zařízením", tedy majákem a sirénami. Tato vozidla lze v civilním sektoru provozovat právě jen u jednotek SDH.

Nabídka kurzů odborné přípravy na Praze-východ

Na okrese Praha-východ jsou v prosinci vyhlášeny kurzy na Velitele, Strojníky, Techniky ochrany obyvatelstva atd., které zajišťuje škola Bílé Poličany o víkendu 7.-9.12.2018.

Všechny poprosím, kdo bude mít zájem, napište mi na e-mail radaveliteluosh-pv(zavináč)seznam.cz nejpozději do 25.10.2018, všichni zájemci dostanou následně informaci k vyplnění přihlášek.

Odborná příprava nositel dýchací techniky

Odborná příprava nositel dýchací techniky bude provedena 6. října 2018 od 8:00 hod. na stanici HZS Kolín a 6. října 2018 od 8:00 hod. na stanici HZS Říčany – teoretická část. Praxe bude vykonána v souladu se sbírkou pokynů na polygonu Příbram (úhrada nákladů 310,00 Kč) některou sobotu po absolvování teoretické části (říjen – listopad) domluva termínu na odborné přípravě.

Nabídka neupotřebitelného materiálu HZS

V příloze naleznete nabídku neupotřebitelného materiálu HZS Středočeského kraje.

Pozvánka na kurz Technik ochrany obyvatelstva

V příloze naleznete pozvánku a přihlášku na kurz Technik ochrany obyvatelstva, který pořádá Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v termínu 12. - 13. října 2018 v Kamenici.

Účelová neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR vyhlásilo výzvu k poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2018.

DA Avia - přeprava osob od 01.07.2018

Na základě informace z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR informujeme sbory které se svolením obce využívají dopravní automobil Avia na dopravu členů sboru na soutěže, že od 1. července 2018 je v platnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Rozpis kurzů pro členy JSDHO - II. pololetí 2018

Plán odborných kurzů v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany na 2. pololetí roku 2018.

Investiční dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2019

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo výzvu pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu "Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí" na rok 2019 určené na stavbu či rekonstrukci požární zbrojnice, pořízení nového dopravního automobilu či pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky.

HZS Stř. kraje - přeladění radiové sítě

V příloze Vám přikládáme informace pro velitele jednotek o přeladění analogové radiové sítě HZS Středočeského kraje.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Soubory Rada velitelů