Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí I. část - Zabezpečení akceschopnosti

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu "Účelová neinvestiční dotace jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV GŘ HZS ČR".

Sběr žádostí o dotaci bude probíhat pouze elektronicky, zahájen bude dne 20. března 2019 a ukončen 23. března 2019. Podepsanou žádost statutárním zástupcem obce je následně nutné ve formátu pdf odeslat prostřednictvím datové schránky nejpozději do 23. dubna 2019. 

Veškeré informace naleznete zde.